با ما از طریق پست الکترونیک در تماس باشید

 • شرکت مهندسی پزشکی آرطی طب ( با مسئولیت محدود )

 • تلفن:

  ۸۸۲۴۳۵۹۷-۸ ۹۸۲۱+

  ۸۸۲۸۲۶۰۲ ۹۸۲۱+

 • موبایل (تلگرام):

  ۸۱۸۴۰۱۰ ۹۸۹۱۹+

 • فاکس:

  ۸۸۲۸۲۶۰۲ ۹۸۲۱+

 • پست الکترونیک : info@artiteb.com