• شرکت مهندسی پزشکی آرطی طب ( با مسئولیت محدود )

 • تلفن:

  ۸۸۲۴۳۵۹۷-۸ ۹۸۲۱+

  ۸۸۲۸۲۶۰۲ ۹۸۲۱+

 • موبایل (تلگرام):

  ۰۹۸۰۵۳۷ ۹۸۹۱۹+
  ۸۱۸۴۰۱۰ ۹۸۹۱۹+

 • فاکس:

  ۸۸۲۶۹۲۰۶ ۹۸۲۱+

 • پست الکترونیک : info@artiteb.com