راهنمای جستجو

برای جستجو شرکت آرطی طب در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی , طبق راهنمای ذیل در لینک سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی عمل نمایید

لینک سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی

ابتدا در جعبه متن مشخص شده  آرطی طب را وراد کنید

روی دکمه جستجو کلیک کنید

بروی لینک لیست کالاهای تولیدی کلیک نمایید